Magikern- kommunicerar och trollar fram lösningar!

0

 

Hej!

Hoppas du mår bra i Novembermörkret! idag tänker jag på detta med kommunikation! du har säkert också upplevt någon gång att det kan  kännas som en mur som är svår att nå igenom. Som en stängd dörr som behöver öppnas. En bra kommunikation är ju ett respektfullt samarbete som de allra flesta får att fungera väldigt bra genom trygghet och  värme.  Eftersom endast ca 7 % av vårt språk utförs med ord så är den största delen kroppsspråk. När vi möts över telefon eller dator, vad händer då? vi har bara det verbala att gå på. Vi läser av varandra och skapar en bild i huvudet. Sammanhanget bestämmer vilken kommunikation vi behöver ha med varandra.

I tarotkortleken finns Magikern, nummer Ett i stora arkanan! här kan du se Magikern från tre olika lekar men han visas ofta stående med en arm uppåt och en arm neråt vilket symboliserar det andliga och det jordiska. Har du en idé är det tid att agera nu. Magikern har en andlig och stark inre kraft som han integrerar med det jordiska. Han trollar med sina möjligheter och skapar lösningar. Kommunikationen är viktig och nya möjligheter skapas. Han är balanserad och vill att saker och ting ska ordnas på bästa sätt. Nummer Ett står för en ny början.

Magikern ber dig att lyssna inåt, lita på att du kan skapa det du vill. Det som är viktigt för dig! han säger att du utvecklas genom att använda din andlighet i ditt jordiska liv! att du kombinerar dessa för bästa effekt! du har inre kunskap och du får fortsatt vägledning genom nya idéer och genom att lyssna på känslor och tankar. Även att använda dig av alla elementen. Jord, luft, Vatten och Eld. Att känna dig hel och att livet har ett stort värde som tillgodoförs alla de delar som behövs för att bli komplett.

Försök att hålla en stabil balans och se i varje situation vad som känns bra eller mindre bra. Kommunikationen skapar en bro mellan människor! Vänliga ord är guld värda! de öppnar upp för en bra kommunikation och dörrar behöver inte stängas!

Allt Gott!

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke